Dziennik elektroniczny

Informujemy, iż od roku szkolnego 2017/2018, dzięki podpisaniu umowy z firmą  “Platforma E-dziennika Mobireg Spółka z o.o.”, wprowadzamy do użytku Platformę E-dziennika MobiReg. Chcemy w ten sposób zapewnić Państwu,oczywiście za pomocą loginu i hasła, zdalny dostęp do e-dziennika, który umożliwia korzystanie z następujących funkcji:

  • dostęp do ocen i obecności,
  • dostęp do tematów zajęć,
  • poczta systemowa umożliwiająca kontakt ze szkołą i nauczycielami,
  • przeglądanie planu lekcji, ewentualnie zajęć odwołanych i przeniesionych.

Ponadto w zakresie ochrony danych osobowych podpisaliśmy umowę z firmą “Platforma E-dziennika Mobireg Spółka z o.o”., w ramach której na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze zm.) powierzyliśmy firmie Platforma E-dziennika Mobireg Spółka z o.o przetwarzanie danych osobowych w zakresie obejmującym w szczególności dane uczniów i rodziców/opiekunów. Powierzone przez Szkołę dane będą przetwarzane jedynie w sposób i w zakresie niezbędnym do umożliwienia Szkole korzystanie z oprogramowania dziennika elektronicznego. Firma Platforma E-dziennika Mobireg Spółka z o.o dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie i zabezpieczanie danych osobowych, a jej oprogramowanie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz.1024).

Print Friendly, PDF & Email